Karate

Misja karate

Głównym celem JKA Polska jest propagowanie Shotokan Karate-nauczanie karate bez ograniczeń, nie zawężając edukacji do działalności jedynie sportowej, a wręcz przeciwnie, przeciwstawiając się postępującemu usportowieniu karate.
Celem nadrzędnym jest praktyk karate ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru jej duchowych treści, pielęgnacja technicznych reguł i zasad tradycyjnego japońskiego karate. JKA Polska realizuje program szkoleniowy zgodnie z ogólnie przyjętymi wzorcami, ukształtowanymi przez ponad pięćdziesiąt lat istnienia organizacji. Równocześnie daje zawodnikom perspektywiczną szansę startu w prestiżowych mistrzostwach Europy i świata, organizowanych przez Japan Karate Association World Federation (JKA WF). Praktycznie od początku swej działalności JKA zostało oficjalnie uznane przez Japońskie ministerstwo Edukacji (obecnie Ministerstwo Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury) za stowarzyszenie, które ma na celu promocję karate oraz rozprzestrzenienie i wzbogacenie praktyk karate. Stowarzyszenie jest również pierwszą i jedyną organizacją karate, która została uznana przez japońskie Ministerstwo Kultury za dobro kultury narodowej.


nakayama1

Karate dla dzieci

Karate jest dla młodych ludzi nie tylko przyjemnością i zabawą, ale niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno jeśli chodzi o rozwój mentalny, moralny, jak i fizyczny. W rozwoju mentalnym dostrzegamy pozytywne zmiany koncentracji, myśleniu oraz asertywności. Przez wytrwałość, rzetelność i systematyczność kształtuje się samodyscyplinę oraz pokojowe nastawienie do ludzi i świata. Rozbudza się w sobie pasję, która staje się drogą i sposobem na życie. Systematyczne ćwiczenia pozytywnie wpływają na rozwój układu krążenia, kościec oraz muskulaturę. Młody człowiek staje się bardziej odporny, mniej choruje oraz poprawia swoją kondycję.
Takie wielostronne przygotowanie jest pomocne w zetknięciu z wyzwaniami, jakie niesie współczesny świat. Z wiekiem adept karate staje się odporny na wszelkie przeciwności, a mając wiarę w siebie pomaga innym ludziom.